Politică de confidențialitate

INFORMARE

Tinand seama de imperativele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului , privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare Regulamentul.

Avand in vedere faptul ca, in relatia contractuala cu societatea dumneavoastra, in vederea indeplinirii obligatiilor asumate in calitate de prestator de servicii postale, societatea noastra intra in posesia unor informatii care contin, in mod inerent, date cu caracter personal ale clientilor societatii dumneavoastra – destinatari ai coletelor postale.

In numele societatii SURUB EXPERT SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal asa cum este definita notiunea in cuprinsul Regulamentului, va comunicam mai jos masurile adoptate in vederea transpunerii in practica a Regulamentului .

 Prelucrarea de catre SURUB EXPERT SRL a datelor cu caracter personal respecta in intregime principiile prevazute de Regulament

– legalitatea prelucrarii

Se intemeiaza pe existenta contractului incheiat, pe de o parte, intre expeditor si destinatar, iar pe de alta parte, intre expeditor si furnizorul de servicii postale, precum si pe obligatiile legale impuse de legislatia nationala in vigoare .

– scopul colectarii datelor

Datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate exclusiv in scopul executarii contractului, respectiv al predarii coletului persoanei indicate de expeditor si la adresa indicata de acesta .

– limitarea tipului de date colectate

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate se limiteaza la cele privind numele destinatarului, domiciliul acestuia, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si numarul de telefon.

        – pastrarea datelor cu caracter personal

Se efectueaza in conformitate cu normele instituite de Regulament si de legislatia nationala specifica domeniului serviciilor postale si de curierat.

– asigurarea securitatii datelor

Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal respecta imperativul asigurarii securitatii acestor date, inclusiv in ceea ce priveste protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii ilegale, masurile tehnice si organizatorice adoptate de societatea noastra fiind de natura sa asigure securitatea datelor prin protejarea sistemului informatic si prin criptarea bazelor de date.

 Datele cu caracter personal sunt comunicate unor terti exclusiv in scopul executarii contractului

– categoriile de terti

Datele cu caracter personal sunt comunicate in exclusivitate subcontractorilor societatii noastre – furnizori de servicii postale si de curierat rapid.

  – asigurarea respectarii principiilor si normelor Regulamentului

Subcontractorii nostri cunosc prevederile Regulamentului si obligatiile care le incumba in urma intrarii lui in vigoare; prin incheierea unor acte aditionale la acordurile de subcontractare sunt reglementate obligatiile subcontractorilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal precum si raspunderea acestora atat pentru eventualele prejudicii aduse persoanelor vizate cat si societatii noastre, respectiv clientilor nostri – expeditori de colete postale.

– Asigurarea respectarii drepturile persoanelor vizate, inclusiv dreptul la informare

– dreptul la informare

SURUB EXPERT SRL a adoptat masuri eficiente pentru asigurarea indeplinirii obligatiei de a furniza persoanelor vizate informatiile mentionate la articolele 13 si 14 si comunicarile prevazute de articolele 15-22 si 34 din Regulament. Pagina de internet a societatii – https://www.surubexpert.ro – contine o sectiune dedicata acestor informatii.

– asigurarea cadrului organizatoric pentru facilitarea exercitarii drepturilor persoanei vizate

Este realizata prin desemnarea si instruirea persoanei care are ca sarcina preluarea solicitarilor persoanelor vizate, furnizarea in termen a informatiilor solicitate, furnizarea informatiilor privind actiunile intreprinse in urma solicitarii si a masurilor luate.

– drepturile efective ale persoanei vizate

Aceeasi pagina de internet cuprinde enumerarea si detalierea drepturilor persoanei vizate reglementate de Regulament, precum si cazurile si modalitatile de exercitare.

In final, dorim sa va asiguram ca SURUB EXPERT SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, cunoaste, isi insuseste si este determinata sa puna in aplicare toate prevederile Regulamentului referitoare la obligatiile generale ale operatorului, la responsabilitatea acestuia, la tinerea si conducerea corecta a datelor si la asigurarea securitatii acestora, astfel incat sa fie asigurate toate premisele pentru o colaborare eficienta sub acest aspect cu toti clientii societatii si pentru garantarea respectarii normelor instituite de Regulament.